Ban đầu chỉ là dự định sáng lập một ngôi trường cộng động tại thành phố Peterborough vào năm 1957, đến 1964 Đại học Trent chính thức được hình thành và phát triển đến ngày nay. Là một trong các trường Đại học có chất lượng hàng đầu tại Canada, Trent thu hút đông đảo sự quan tâm của sinh viên quốc tế đến từ trên 100 quốc gia theo học tại hai học sở Peterborough và Oshawa.

Read more →